Barnförsäkring rabatt flera barn

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Att försäkra det viktigaste man har är prioritering nummer ett för föräldrar. Barnen är det man älskar mest och då behövs ett fullgott skydd.

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online

Idag finns en stor och bred valmöjlighet av barnförsäkringar men vi anser att Moderna är en av de bästa på marknaden när det kommer till att kunna erbjuda ett övergripande fullgott skydd då olyckan plötsligt kan vara framme för barn och ungdomar.
Moderna har samtidigt mycket fördelaktiga paket där ju fler barn i familjen som är försäkrade hos Moderna, desto generösare samlingsrabatt, samtidigt som ersättningsnivån fortsatt är mycket hög.

Det är Moderna ganska ensamma om att kunna erbjuda.

Många andra försäkringsbolag har kanske bra försäkringar att erbjuda men då ligger prislappen relativt högt och ersättningen kan vara lägre.

Dessutom har Moderna även samlingsrabatt för barnfamiljer som kanske endast har ett barn hos oss försäkrat men har sin hemförsäkring hos försäkringsbolaget. Då blir det även inräknat och ger en bra rabatt.

Ersättning vid olika sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar

Moderna har inte bara höga ersättningsnivåer när det gäller olyckor utan även när det gäller olika sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar.

Andra försäkringsbolag kan erbjuda ersättningar även vid ovan nämnda men brukar vanligen ha någon form av åldersgräns för ersättning ekonomiskt, vilket Moderna inte kräver.

Att ens barn drabbas av sjukdom eller nedsatt funktion är en mardröm för varje förälder och då erbjuder Moderna att kunna erbjuda så mycket som möjligt för att underlätta för familjen.

NPF-diagnoser

Som exempel på detta är ADHD-diagnos, det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och där betalar Moderna ut ett engångsbelopp när man tecknat Large-försäkring för sina barn. ADHD samt andra diagnoser klassas som medicinsk invaliditet.

När barnet sedan nått vuxen ålder och arbete eller annan sysselsättning som kan bli påverkat av dess diagnos kan barnet komma att få rätt till ersättning och det klassas då som ekonomisk invaliditet. Denna form av ersättning är ovanlig men det händer att ersättning betalas ut.

Det finns även försäkringsbolag som inte betalar ut någon form av ersättning alls vid dessa ställda diagnoser som kallas NPF-diagnoser (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), vare sig vid medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet.

Vissa försäkringsbolag har även inskränkningar vad gäller de olika villkoren för en ställd NPF-diagnos, i detta exempel ADHD.
Det kan vara allt från åldersgräns på barnet när diagnosen ställdes till hur länge försäkringen varit tecknad för barnet som blir diagnostiserat. Även ärftliga faktorer kan komma att spela in när det gäller ersättningsnivån.

Även om ärftliga faktorer spelar roll har alla ett lika värde där ersättningen inte ska skilja oavsett om man som barn har en högre risk att drabbas av sjukdomar eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Krisstöd

Många försäkringsbolag ger kostnadsfria krisstöd på olika sätt. En del ger angivna tillfällen, andra ger ekonomiskt stöd vid krisbesök och en del har inget av detta att erbjuda.

Moderna har flera alternativ kring krisstöd och har läsvänlig text som är lätt att förstå där inga krångligheter ska utgöra hinder att kunna läsa sig till de olika reglerna gällande deras barnförsäkringar.

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online

Lämna en kommentar