Barnförsäkring som övergår till vuxenförsäkring

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Barnförsäkringar upphör vanligtvis vid 25-års ålder och efter det övergår dom ofta till en vuxenförsäkring vid önskemål. Vad det innebär kan du läsa om här.

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online

Vad är barnförsäkring?

En barnförsäkring tecknas för personer under 18 år. Du kan när som helst teckna en barnförsäkring fram till att barnet blir myndigt, men rekommendationen är att skaffa den i så tidig ålder som möjligt för att ha rätt till ersättning oavsett när olycksskada, sjukdom eller sjukdomstillstånd uppstår.

Varför man bör ha en försäkring beror på att barnet kan komma att behöva stöd för bestående skador eller sjukdomar (ekonomisk invaliditet) som kan ha inverkan på hens arbetsförmåga i vuxen ålder.

Exempel på vad som kan störa arbetsförmågan är psykiska sjukdomar eller tillstånd som t.ex autism och asperger vilka kan ha påverkan på den sociala förmågan eller koncentrationen. Fysiska hinder kan vara någon typ av smärtproblematik som gör att en del arbeten inte är möjliga att utföra.

Försäkringen fungerar alltså som ett ekonomiskt skydd, detta även vid t.ex vistelse på sjukhus eller resor till och från behandlingar som berör sjukdomen eller skadan.

Även som försäkringstagare kan det lämnas ut viss ersättning för vård i hemmet och förlorad inkomst från arbete, i dom fallen behöver försäkringstagaren blivit befogad omvårdnadsbidrag från försäkringskassan.

All information kring omvårdnadsbidrag finns på försäkringskassans hemsida. Hos respektive försäkringsbolag finns aktuella villkor kring ersättning för vård för barnet m.m.

Barnet kan också få ersättning för bestående skada som orsakats av sjukdom eller olycksfall, men också för sjukdomar och tillstånd. Detta betalas ut som en engångssumma, hur mycket ersättning barnet har rätt till beror på vilket försäkringsbelopp som har valts samt vilken invaliditetsgrad barnet bedöms ha. Om invaliditetsgraden höjs under försäkringsperioden kan barnet ha rätt till mer ersättning, beloppet som då betalas ut gäller för dom procenten som stiger över det som redan betalats ut. 

Exempel: Är invaliditetsgraden 15% betalas en engångssumma ut enligt ersättningstabellen försäkringsbolaget har, om invaliditetsgraden sedan höjs till 20% kan barnet ha rätt till en engångssumma för dom återstående 5%. Villkoren varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag.

När barnförsäkringen sedan löper ut vid 25-års ålder blir den försäkrade vanligtvis erbjuden att teckna en vuxenförsäkring hos samma företag, detta innebär även att den försäkrade i samma veva övergår till att vara försäkringstagare och den som stod som betalningsansvarig på barnförsäkringen utesluts från avtalet.

Generellt får försäkringstagaren därmed ingå ett avtal gällande vuxenförsäkring utan en ny hälsoprövning.

Om försäkringstagaren godkänner att övergå till vuxenförsäkring handlar det mestadels om en olycksfalls- och sjukförsäkring vilken brukar ha en högre försäkringspremie, detta trots att den inte är lika omfattande som en barnförsäkring är.

Barnförsäkring Länsförsäkringar

Länsförsäkringars barnförsäkring går vid önskemål över till en olycksfalls- och sjukförsäkring när den försäkrade fyller 25. Vuxenförsäkringen tecknas utan hälsoprövning. Barnet kan, beroende på diagnos, ha rätt till ersättning upp t.om 30 år, även om hen har tecknat en vuxenförsäkring. Priset för vuxenförsäkringen varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer samt eventuella rabatter. 

Barnförsäkring Folksam

Folksam har två barnförsäkringar vilka vid begäran övergår till vuxenförsäkring när den försäkrade blir 25 år. En hälsoprövning behövs inte vid direkt övergång, under förutsättning att inget annat framgår i försäkringsavtalet. Vad försäkringspremien hamnar på påverkas av valt försäkringsbelopp och i potentiella rabatter. 

Barnförsäkring ICA

ICA lämnar erbjudande om byte till vuxenförsäkring när barnförsäkringen löper ut vid 25-års ålder med kravet att försäkringskontraktet inte säger annat. Försäkring för vuxna omfattar olycksfall och sjukdomar. Beroende på vilket försäkringsbelopp som gäller och eventuella tillägg gör att priset för försäkringen varierar. ICAs kunder får ICA stammis bonus på sina försäkringar.

Barnförsäkring If

Barnförsäkringen hos If avslutas omkring 25 år och kan då gå över till en olycksfalls- och sjukförsäkring vilken tecknas utan hälsoprövning. Barnförsäkringen täcker vissa sjukdomar och tillstånd t.om 30 år som t.ex ADHD.

Den försäkrade får behålla samma ersättningsbelopp även på vuxenförsäkringen, dock ändras priset oftast till det högre. Ibland finns vissa erbjudanden om rabatter som kan få ner priset något.

Barnförsäkring Trygg-Hansa

Om inte annat anges i försäkringsavtalet ändras barn- till vuxenförsäkring på årsförfallodagen som försäkrad blir 25 år. Om det anges några speciella villkor för barnförsäkringen behålls dom även vid teckning av en vuxen olycksfalls- och sjukförsäkring. Trygg-Hansa tillhandahåller vissa rabatter vilka påverkar försäkringens kostnad, likaså vilket försäkringsbelopp som gäller för den nya försäkringen.

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online

Lämna en kommentar