Barnförsäkring som täcker autism

Barnförsäkringar har i allmänhet en bra omfattning, dock är det vanligt att diagnoser som autism har begränsningar i sin ersättning. Läs vidare om det här.

Generellt så har försäkringsbolagen begränsningar i sina barnförsäkringar rörande ersättning för utvalda diagnoser. I villkoren för barnförsäkring står dessa diagnoser uppradade under kategorin “vissa sjukdomar”. Exakt hur villkoren ser ut varierar mellan försäkringsbolagen, men vanligtvis berör undantagen bland annat psykiska sjukdomar men också NPF-diagnoser (ADHD, aspergers, tourettes syndrom och autism). 

En NPF-diagnos är något man föds med, men den behöver inte alltid visa sig i början av livet utan kan komma smygande. En del försäkringsbolag har som regel att barnet ska ha fått diagnosen fastställd innan 6-års ålder medan andra lämnar ersättning oavsett när barnet diagnostiserats, under förutsättning att barnförsäkringen var aktiv vid diagnosens uppkomst.

Vad är en NPF-diagnos?

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bl.a autism som vi lägger fokus på här. Autism är ärftligt, men det behöver heller inte vara så att någon av barnets föräldrar har det. Om barnet inte har anlag för diagnosen kan den ändå uppstå vid t.ex påfrestningar under graviditeten, för tidig födsel eller trauma vid förlossningen. Eftersom att autism är en medfödd sjukdom kan den alltså inte förorsakas av miljön som barnet vistas i, dock kan symptomen stärkas vid dåliga förhållanden. 

Hur märks autism?

Barnet har kommunikationssvårigheter med andra personer samt ett inrutat liv vilket visar sig vid val av intressen, aktiviteter och beteenden.

Hur påverkas livet av autism?

För barn med autism ser livet oftast lite annorlunda ut jämfört med personer utan diagnosen. Barnet kan ha svårigheter att samspela med andra barn och vuxna vilket påverkar relationerna på olika sätt.

I brist på kommunikationsfärdigheter kan barnet få vissa problem med att ha välfungerande kompisrelationer. Förhållandet till vuxna tenderar också att bli komplicerat då det kan vara svårt att alltid försöka förstå barnet och dess sätt att uttrycka sig på.

Barnet vill även att saker och ting ska vara på ett bestämt sätt som hen känner sig trygg med, vilket visar sig genom ett ihållande mönster för vardagliga sysselsättningar m.m.

Vilken barnförsäkring täcker autism och vad för typ av ersättning barnet har rätt till?

Det är helt upp till försäkringsbolaget, men oavsett diagnos, skada eller sjukdom så är det nedanstående punkter som är viktigast i en försäkring.

Hur stor summa barnet kan få utbetalt beror dels på vilket försäkringsbelopp som gäller för just er barnförsäkring men också vilken invaliditetsgrad barnet anses ha.

Ersättning för psykiska- och fysiska sjukdomar/skador kan ersättas på ett eller två sätt. Som försäkringstagare ska du prioritera att läsa igenom innehållet i dessa två punkter i villkoren:

  • Medicinsk invaliditet, lämnar ersättning för sjukdom/sjukdomstillstånd eller permanenta skador som orsakats av olycksfall.
  • Ekonomisk invaliditet, lämnar ersättning för delvis eller helt nedsatt arbetsförmåga.
Hur bedömer försäkringsbolaget invaliditetsgraden?

Det finns ett gemensamt tabellverk som försäkringsbolagen använder sig av vid bedömning av funktionsförmågan för barn med autism, men respektive försäkringsbolag har i slutändan sina egna villkor om hur barnets funktionsnedsättning och ersättningsbelopp räknas ut. 

Ersättning från försäkringsbolag vid barn med ADHD

ADHD är också en typ av NPF-diagnos. Diagnosen är medfödd och kan liksom autism vara ärftligt men också uppstå av andra faktorer. I allmänhet ersätts ADHD på samma villkor som autism, om inte försäkringsbolaget säger annat.

Observera att det är en rekommendation att skaffa en barnförsäkring även om det inte finns några ärftliga sjukdomar i familjen. En barnförsäkring är till för att vara ett ekonomiskt stöd både vid skada och sjukdom, vilket ger en trygghet för hela familjen.

Folksam barnförsäkring med autism

Folksam betalar ersättning med som högst 10% av försäkringsbeloppet för autism, även om barnet skulle drabbas av fler diagnoser, tillstånd eller komplikationer till följd av försäkringsfallet. Kraven för att få ersättning är att diagnosen fastställs under försäkringsperioden och innan det att barnet fyller 6 år. Ersättning betalas ut först ett år efter diagnostisering.

Länsförsäkringar barnförsäkring med autism

Länsförsäkringars barnförsäkring ger ersättning med upp till 19% vilket är generöst jämfört med vad konkurrenterna erbjuder. Förutom ersättning för medicinsk invaliditet så betalas en summa ut på 550 kr/dag om barnet är inskrivet och vårdas på sjukhus för diagnosen. Länsförsäkringars barnförsäkring innefattar också kristerapi vilket innebär 10 kostnadsfria psykologsamtal för barnet.

Trygg-Hansa barnförsäkring med autism

Om barnets autism-diagnos fastställs under försäkringstiden betalar Trygg-Hansa ut ersättning med 5%-10% av försäkringsbeloppet. Trygg-Hansa har högre krav kring ersättning för autism jämfört med andra försäkringsbolag.

Lämna en kommentar