Barnförsäkring som täcker diabetes

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Att barn och tonåringar insjuknar i diabetes är inte speciellt ovanligt. För en säker framtid är det bra att teckna en barnförsäkring som ersätter sjukdomen.

Det blir allt mer vanligt att barn insjuknar i diabetes tidigt i livet, men det kan likväl komma i tonåren eller i vuxen ålder.

För att gardera sig mot sjukdomen och kostnader som tillkommer i följd av vård av barnet bör du som försäkringstagare säkerställa att försäkringen täcker just detta.

Diabetes är delvis en ärftlig sjukdom, så om minst en av föräldrarna har diagnostiserats med sjukdomen är det extra viktigt att försäkringen har ett bra skydd.

När barnet insjuknar i diabetes 1 krävs oftast 1-2 veckors sjukhusvård av ett diabetesteam bestående av läkare och sköterskor som har specialiserat sig på just diabetes. Under sjukhusvistelsen får barnet insulinbehandlingar och genomgår kontroller av blodsockervärdet med jämna mellanrum för att säkerställa att värdet stabiliserar sig.

När utredning och behandling är klar på sjukhuset får barnet åka hem. Barnet kommer dock behöva behandling och medicin livet ut.

Även diabetes 2 kräver en viss typ av vård, men utöver t.ex medicin går det även att sänka blodsockerhalten själv genom motion och bra kosthållning.

Diabetes bidrag, finns det? Som vårdnadshavare finns det möjlighet få bidrag från försäkringskassan, ett så kallat omvårdnadsbidrag (ersätter kostnader som avser särskild vård och tillsyn av barnet) och i vissa fall även merkostnadsersättning (ersätter vårdnadshavare för kostnader som tillkommer till följd av barnets funktionsnedsättning). 

Och visst är det bra att försäkringskassan erbjuder bidrag, men det är ändå nödvändigt med en barnförsäkring då summan från försäkringskassan ligger på knappt 10.000 kr/år, brutto.

Vilka barnförsäkringar som täcker diabetes och i vilken utsträckning klargör vi här.

Ersättning från barnförsäkring vid diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 går det att få ersättning för medicinsk invaliditet. Försäkringsbolagen har ett gemensamt tabellverk där diabetes som är fri från komplikationer ger 15% invaliditet.

Alla försäkringsbolag har olika villkor gällande ersättning, men oftast är det en engångsersättning på 15% av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.

Sjukhus- och hemvård täcks ofta också av försäkringen, samt kan även kostnader för rehabilitering utges. Vilka belopp det handlar om framgår alltid i försäkringsbrevet.

Täcker barnförsäkring diabetes typ 2?

Försäkringsbolagen gör ingen direkt skillnad på diabetes typ 1 och 2.

Generellt är villkoren för diabetes 1 och 2 samma.

Ersättning vid diabetes med olika barnförsäkringar

Här har vi listat information om olika försäkringsbolag som ger ekonomiskt skydd för diabetes. Dock rekommenderar vi er givetvis att läsa igenom villkoren för respektive företag och försäkringsalternativ för att få fullständig information om vilka regler som hålls.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar har en barnförsäkring vilken täcker både diabetes typ 1 och 2. 

Ersättningen som går under medicinsk invaliditet delas ut som tidigast ett år efter det att diagnostiseringen av sjukdomen har skett. Hur mycket ersättning ni har rätt till beror på vilket försäkringsbelopp ni har valt.

Ersättningen baseras på invaliditeten på 15% och multipliceras sedan med 100%. 

Sjukhusvistelse ersätts med 1,2% av prisbasbeloppet per dag i max 365 dagar.

Folksam

Folksam har två barnförsäkringar, Stor och Bas. Båda försäkringarna lämnar ut ersättning för diabetes typ 1 och typ 2. Det som skiljer ersättningsbeloppet åt är vilken försäkring du väljer, den försäkrade som har Folksam barnförsäkring Stor får en större summa än Bas.

Försäkringen ger ingen ersättning innan det har gått 1 år fr.om beslut om diagnos.

Barnet har rätt till 15 procents ersättning av försäkringsbeloppet för invaliditet.

Folksam betalar även ut 500 kr per dag för sjukhusvård i som längst 365 dagar.

Under en period på 30 dagar betalas också 500 kr/dag för vård i hemmet.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansas barnförsäkring TryggaBarn ersätter diabetes 1 och 2 för medicinsk invaliditet. Förutsättningen att kunna få ersättning är att sjukdomen uppkommit under försäkringstiden. Ersättningen för diabetes kan fås som tidigast ett år efter att sjukdomen har fastställts.

Den summan som betalas ut för diabetes är 15% av försäkringsbeloppet.

Försäkringen ersätter sjukhusvistelse i som längst 365 dagar samt vård i hemmet för som mest 30 dagar. Vilket belopp som betalas ut framgår i ditt försäkringsbrev.

If

Både diabetes typ 1 och 2 ersätts av IFs barnförsäkring.

15% av valt försäkringsbelopp kan betalas ut efter att minst 1 år har gått av försäkringstiden.

Ersättning för sjukhusvistelse betalas med 600 kr per dag i högst 365 dagar.

En dagsersättning för hemvård betalas ut under max 30 dagar om barnet har behov av vård i hemmet i minst 10 dagar. Ersättningssumman räknas ut beroende på hur mycket vab vårdnadshavaren tar ut.

Lämna en kommentar