Barnförsäkring som vuxen

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

En barnförsäkring kan sträcka sig upp till 30 år, men varför ska man egentligen behålla barnförsäkringen när den har försäkrade blivit vuxen?

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online

En barnförsäkring löper oftast ut då den försäkrade uppnår 25, eller i vissa fall t.om 30-års ålder. Man kan ju ställa sig frågan varför det är en rekommendation att behålla barnförsäkringen när personen i fråga är tillräckligt gammal för att ha och betala en egen vuxenförsäkring.

Anledningen är bl.a att om den försäkrade har fått en olycksfallsskada eller sjukdom under tiden som försäkringen har varit aktiv kan hen fortfarande ha rätt till ersättning till omkring att hen blir 30 år. Om den försäkrade har fått permanenta skador (medicinsk invaliditet) eller att arbetsförmågan är delvis eller helt nedsatt (ekonomisk invaliditet) kan hen få en engångssumma utbetald, ibland ges även ersättning ut månadsvis tills det går att avgöra hur den framtida arbetsförmågan kommer att se ut.

Ännu en legitim anledning till att behålla barnförsäkringen så länge som möjligt är att en vuxenförsäkring inte är lika innehållsrik som en barnförsäkring och kostar dessutom mer.

Konsumenternas.se, som är en oberoende försäkringsbyrå, utsåg ICA försäkringar och Moderna till bästa barnförsäkring 2020. Grunden till varför dessa försäkringsbolag hamnade på en delad förstaplats är att dom erbjuder omfattande barnförsäkringar med hög ersättning som dessutom kan betalas ut en bra bit upp i vuxen ålder.

Hur länge barnförsäkringen gäller beror på försäkringsbolag

Alla försäkringsbolag har egna villkor för sina barnförsäkringar. Utöver att barnförsäkringen ska ha ett väl utbrett innehåll är det bra om den gäller långt upp i åren.

I regel har alla försäkringsbolag som krav att den som ska försäkras ska vara under 18 år för att få tillåtelse att teckna en barnförsäkring, hur länge den sedan gäller beror på försäkringsbolagets villkor.

Försäkringen bör tecknas så tidigt som möjligt eftersom att standarden är att eventuell bestående sjukdom och/eller olycksfallsskada måste ha inträffat under försäkringsperioden för att den ska vara ersättningsbar.

Exempel på sjukdomar och diagnoser som har påverkan på barnets liv i olika utsträckning är diabetes, autism och epilepsi. Dels kan barnet behöva behandling på sjukhus, vård i hemmet, mediciner och eventuell samtalskontakt, barnet kan även få försämrad framtida arbetsförmåga och i vissa fall uteblir den helt.

I fall som dessa kan barnet ha rätt till medicinsk och ekonomisk invaliditetsersättning, hur mycket ersättning barnet är berättigad varierar mellan bolagen.

Det finns många forum där det diskuteras om barnförsäkringar, om och varför det är nödvändigt, vad dom täcker och hur länge dom är giltiga m.m. Familjeliv är en populär hemsida där man kan prata om just livet, högt som lågt. Där har det startats många trådar om just detta ämne där även användare skriver att dom har fått ersättning som vuxen just pga att dom behöll sin barnförsäkring så länge det gick.

ICA barnförsäkring som vuxen

ICAs barnförsäkring löper vidare med samma villkor även efter det att den försäkrade har fyllt 18 år. Försäkringen förnyas automatiskt vid årsförfallodagen om inget annat anges, förlängning görs med ett år i taget. 

När den försäkrade fyller 25 år upphör barnförsäkringen och kan vid önskemål gå över till en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna. ICA kräver därmed ingen hälsoprövning. 

Folksam barnförsäkring som vuxen

Folksam har två barnförsäkringar som går att teckna mellan 0-18 år, när den försäkrade fyller 25 år avslutas barnförsäkringen per automatik. Innan den avslutas får den försäkrade en förfrågan huruvida försäkringen ska gå över till en vuxenförsäkring eller inte. Väljer hen att fortsätta att försäkrad hos Folksam går det att teckna nytt avtal utan någon hälsoprövning. Hos Folksam går det i utvalda fall att få ersättning ända upp till 32 år.

Bilwa barnförsäkring som vuxen

Bliwa försäkrar endast företagskunder i form av en gruppförsäkring. Som anställd hos ett företag eller en organisation som har ingått ett avtal med Bliwa kan du bli medlem i deras gruppförsäkring. I gruppförsäkringen går det även att teckna en barnförsäkring till ditt eller dina barn. Vid önskemål kan en gravidförsäkring tecknas som sedan träder vidare i en barnförsäkring, vilken upphör samma månad som den försäkrade fyller 25 år. 

Den kan också avslutas om försäkringstagaren går ur gruppen, eller om den försäkrade inte längre står folkbokförd på samma adress som försäkringstagaren.

Hur länge barnet har rätt till ersättning varierar mellan dom olika försäkringsalternativen.  

Länsförsäkringar barnförsäkring som vuxen

Länsförsäkringar har en barnförsäkring vilken gäller fr.om 0 upp till 25 år. Försäkringen måste tecknas innan barnet uppnått 18 år. Ersättning kan ges upp till 30-års ålder beroende på åkomma. Den försäkrade har rätt till att teckna en vuxenförsäkring utan hälsoprövning när barnförsäkringen avslutas. Försäkringen som erbjuds är en olycksfalls- och sjukförsäkring.

Vi upplyser om att försäkringsbolagen har undantag i sina försäkringar angående ersättning för olika sjukdomar och skador.

Läs villkoren hos respektive försäkringsbolag för fullständig information.

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online

Lämna en kommentar