ICA Barnförsäkring [Omdöme, recension & pris]

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Om ditt barn råkar ut för en olycka eller sjukdom kan det behövas hjälp med ekonomin. ICA har en barnförsäkring som erbjuder både det och familjesamtal.

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online

ICA barnförsäkring har endast funnits sedan Juni 2018. Trots att deras barnförsäkring är så pass ny så har dom redan vunnit en delad första plats, tillsammans med Moderna barnförsäkring, i Konsumenternas Försäkringsbyrås oberoende jämförelse. Utöver det är ICAs omdöme från kunder ganska utbrett. Vissa lämnar höga betyg medan andra är mindre nöjda över hanteringen av deras skadeärenden. Men i det stora hela får dom relativt höga poäng, hos trustpilot har dom fått 3,5/5 stjärnor.

ICAs barnförsäkring har ett ganska bra innehåll. Dom prioriterar att barnet ska ha ett extra starkt skydd vid svår sjukdom, detta då permanenta skador oftare uppstår vid sjukdom än av olycksfallsskador. Bland sina konkurrenter har dom ett utav det högsta ersättningsbeloppet vid eventuell sjukvård.

Vad ska en barnförsäkring innehålla? Givetvis är allt som kan tänkas hända barnet något man som vårdnadshavare vill försäkra. Men om vi ska se till det viktigaste att tänka på vid val av barnförsäkring är det just ersättningen vid medicinsk, och ekonomisk invaliditet av den anledning att dessa aspekter är dom som kan komma att påverka livet som mest.

Medicinsk invaliditet är en kronisk nedsättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan efter en olycksfallsskada eller sjukdom. Utöver vårdkostnader, resor till och från vården m.m så kan även barnet få ersättning för invaliditet. Hur mycket ersättning barnet har rätt till beräknas på hur många procent funktionsförmågan anses ha.

ICAs barnförsäkring lämnar ett engångsbelopp som sedan ökar om funktionsförmågan sänks hos barnet. Vid 100% invaliditet betalas ersättningsbeloppet ut x 300%.

Ekonomisk invaliditet är det som påverkar arbetsförmågan i framtiden, därmed drabbas även ekonomin. Att få stöd i detta är givetvis väldigt viktigt, en oförvållad skada eller sjukdom ska inte påverka livskvaliteten pga ekonomi. Därför har ICA satsat stort på detta. Vid ekonomisk invaliditet betalas det ut en engångssumma som stiger med invaliditetsgraden. Vid 100% invaliditet betalas ersättningsbeloppet ut x 200%.

Nivå av barnförsäkring på ICA

ICA har en barnförsäkring med 4 olika försäkringsbelopp. Försäkringen täcker samma saker oavsett vilket försäkringsnivå du väljer. Ju högre belopp, desto högre premie.

Försäkringsbeloppen du kan välja mellan är 

  • 700.000 kr
  • 1.300.000 kr
  • 1.900.000 kr
  • 2.500.000 kr

Observera att försäkringsbeloppet kommer att påverka hur mycket ersättning barnet kan få vid invaliditet och vissa diagnoser.

För att det ska vara möjligt att teckna ICAs barnförsäkring måste barnet genomgå en hälsoprövning som går ut på att vårdnadshavaren besvarar frågor om barnets hälsa, som ICA sedan måste godkänna.

Försäkringen gäller från 0 till 25 år. Barnet måste försäkras innan 18-års ålder.

Försäkringen gäller i hela världen, dygnet runt. Vissa begränsningar kan förekomma, vilka det är kan du läsa om i försäkringsvillkoren.

Omdöme

ICAs barnförsäkring får betyget 3/5. ICAs barnförsäkring ger bra ersättning så länge barnet genomgår en hälsoprövning. Hos ICA finns fyra olika försäkringar för barn, det är försäkringsbeloppen som skiljer.

Pris

ICAs barnförsäkring kostar ungefär 149 kr för ett försäkringsbelopp på 700 000 kr, 196 kr för ett försäkringsbelopp på 1 300 000 kr, 243 kr för ett försäkringsbelopp på 1 900 000 kr och 280 kr för ett försäkringsbelopp på 2 500 000 kr.

Villkor på ICAs barnförsäkring

Eftersom att ICA bara har en barnförsäkring är det lätt att läsa igenom villkoren, vilka är okomplicerade och tydliga. 

Samma villkor gäller för dom olika försäkringsbeloppen, priset för försäkringen samt hur mycket ersättning du kan få för olika åkommor är den enda skillnaden.

ICAs barnförsäkring har ett nästintill heltäckande skydd trots att dom har bland dom lägsta försäkringspremierna som finns tillgängliga i skrivande stund.

Ett plus i ICAs barnförsäkring är deras erbjudande om kristerapi för hela familjen, vilket är väldigt uppskattat för dom som behöver det då det kan vara väldigt påfrestande för alla om någon inom familjen, i det här fallet barnet, eventuellt råkar ut för skada eller sjukdom.

Försäkringen gäller alltid utan självrisk.

På ICAs sida för barnförsäkringar kan du läsa igenom förköpsinformation och villkor.

Så behandlar ICA barnförsäkring diagnoser

Barnet kan bara få ersättning för diagnoser som uppstår efter att försäkringen har tecknats, därför är det viktigt att vårdnadshavare tecknar barnförsäkring så snabbt som möjligt, gärna redan på BB. 

Möjlighet finns förstås att barn som har en diagnos eller sjukdom stöter på hinder i livet, i form av psykisk eller fysisk begränsning som ter sig annorlunda än barn utan diagnos.

Förutom att få ett ekonomiskt stöd av barnets försäkringsbolag är det också viktigt att i största möjliga mån förebygga svårigheter som kan komma att uppstå senare i livet.

ICA barnförsäkring satsar på att täcka mycket inom både psykisk, fysisk och ekonomisk begränsning. Olika villkor gäller beroende på diagnos. 

Det finns undantag för bl.a psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, t.ex ADHD, autism och ätstörningar, sjukdom i det centrala nerv- och muskelsystemet, t.ex cerebral pares och epilepsi, missbildning och kromosomavvikelse. För dessa (och ytterligare några tillstånd och sjukdomar) har ditt barn bara rätt till ersättning för bl.a sjukhusvistelse och vård hemma efter sjukhusvistelse.

Läs igenom villkoren för ICAs barnförsäkring för all information.

Kontakta ICA försäkring

Telefon

ICAs försäkringsrådgivare finns att nå på telefonnummer 033-474 790. Öppettiderna är vardagar mellan 08:00-17:30. 

Skicka meddelande

Vid mindre akuta fall kan du kontakta ICA försäkring genom att skicka ett meddelande från deras hemsida. Välj mellan dom olika kategorierna

Återkoppling sker via mejl eller telefon.

Anmäl skada

Vill du anmäla ett olycksfall eller en sjukdom kan du antingen ringa till ICAs kundtjänst eller fylla i ett skadeformulär på deras hemsida.

Fördelar
  • Topprankad barnförsäkring
  • Gör hälsodeklarationen smidigt online