Barnförsäkring och ADHD

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Varje försäkringsbolag har egna villkor för vad deras försäkringar täcker. I den här artikeln kan du läsa om barnförsäkringar som ersätter ADHD.

OBS Moderna Barnförsäkring täcker inte ADHD enligt deras vanliga kategorisering, dock betalar de ut ett engångsbelopp om man har Large försäkringen.

Fördelar
  • Topprankad i år igen!
  • Skydd dygnet runt – noll självrisk
  • Utan självrisk
  • Gäller enda till ditt barn är 30 år
Maxersättning
800.000kr – 2.000.000kr
Självrisk
0kr
Rabatt
500kr första året

OBS Moderna Barnförsäkring betalar endast ut ett engångsbelopp om barnet har ADHD. Man måste då också ha Large försäkringen.

En barnförsäkring är nästintill ett måste för barnets och vårdnadshavarens trygghet. Barn är aktiva och hamnar lätt i situationer där dom skadas på olika sätt. En skada behöver inte alltid vara allvarlig, men när den är det bör barnet ha en försäkring som är där och kan stötta ekonomiskt. Detsamma gäller även för permanenta sjukdomar och diagnoser, vilka ofta visar sig innan 18-års ålder.

Under graviditeten är det en fördel att ha en gravidförsäkring som sedan kan övergå till en barnförsäkring hos samma bolag. Har försäkringsbolaget flera barnförsäkringar har du som försäkringstagare rätt att själv välja vilken du vill försäkra ditt barn med samt bestämma ersättningsbelopp.

Vissa gravidförsäkringar kan dessutom ha erbjudande om att försäkra bebisen redan när den ligger i magen, oftast gäller detta från vecka 37. Med den stora förmånen är barnet skyddat hela vägen. Om den gravida inte är försäkrad bör i alla fall en barnförsäkring tecknas så snabbt det går för att skydda barnet i högsta möjliga mån.

ADHD, liksom ex autism och asperger, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, (förkortningen är NPF-diagnos). Vilken barnförsäkring täcker ADHD? Dom flesta försäkringsbolagen har begränsningar för utvalda sjukdomar och tillstånd där bl.a NPF-diagnoser räknas in. I villkoren finner du undantagen under kategorin “vissa sjukdomar”.

ADHD är en medfödd funktionsnedsättning med hög ärftlighet vilken är den vanligaste faktorn till att barnet får diagnosen, men även om ingen av föräldrarna har ADHD kan barnet drabbas ändå.

Påverkan av miljön kring barnet kan förstärka dess handlingar i olika situationer.

Typiska beteenden för ADHD

  • Koncentrationssvårigheter
  • Påverkan av miljön som t.ex i skolan eller arbetet
  • Skjuter gärna på uppgifter och har svårt att slutföra dom
  • Har svårt för organisera vardagen
  • Överaktivitet och nedsatt impulskontroll

Ersättning från försäkringsbolag

I regel betalar försäkringsbolagen ut en engångssumma för ADHD och skador eller komplikationer som uppkommer i samband med den, den typen av ersättning benämns som medicinsk invaliditet.

Hur mycket ersättning ett barn får beror på valt försäkringsbelopp och hur många procents invaliditet barnet anses ha. Försäkringsbolagen har en gemensam tabell som dom kan gå efter men det är ofta förekommande att dom gör en egen bedömning av invaliditetsgraden och ersätter barnet utifrån den individuella ersättningstabellen.

Det är mindre vanligt att försäkringsbolagen ersätter eventuell arbetsoförmåga vid den här typen av diagnoser. Den typen av ersättning går under kategorin ekonomisk invaliditet.

ADHD-ersättning hos olika försäkringsbolag

Alla försäkringsbolag har egna villkor där endel är mer fördelaktiga om ett barn diagnostiseras med ADHD medan andra tyvärr är nämnvärt mycket sämre.

I följande text jämför vi ADHD-ersättningar mellan olika försäkringsbolag

Folksam barnförsäkring

Folksam har begränsningar för ersättning av bl.a ADHD. T.ex ersätts diagnosen enbart om försäkringen tecknas innan barnets 6-årsdag, oavsett när symptom på tillståndet visar sig. Barnet ersätts med maximalt 10% av försäkringsbeloppet för ADHD-diagnosen som går under kategorin medicinsk invaliditet.

Ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag, tillfällig föräldrapenning vid hemvård och aktivitetskapital ersätts inte.

Försäkringen måste ha varit aktiv ett år innan ersättning betalas ut.

Länsförsäkringar barnförsäkring

Länsförsäkringar har ligger på topp bland försäkringsbolagen som ersätter medicinsk invaliditet med upp till 19% av försäkringsbeloppet vid NPF-diagnos.

Utöver det lämnas ersättning för sjukhusvård om barnet behöver behandlas för sin ADHD, beloppet är 550 kr per inskriven dag, dessutom ingår det även 10 kostnadsfria samtal med psykolog vid behov, så kallad kristerapi.

Ekonomisk invaliditet, läke- och resekostnader, kostnadsbidrag, kontinuerlig ersättning vid arbetsoförmåga samt rehabiliterings-/hjälpmedel, ersätts inte av försäkringen.

Trygg-Hansa barnförsäkring

Likaså Trygg-Hansa begränsar ADHD-ersättningen med ett engångsbelopp motsvarande 5%-10% av försäkringsbeloppet oavsett vilken invaliditetsgrad barnet anses ha. 

Villkoren kring ersättning för bl.a NPF-diagnoser är hårdare hos Trygg-Hansa än hos andra försäkringsbolag. Villkoren bör läsas igenom noga för fullständig information.

ICA barnförsäkring

Barnet har rätt till ett engångsbelopp för medicinsk invaliditet vid en ADHD-diagnos. Ersättning lämnas med som högst 19% vilket ligger på samma nivå som Länsförsäkringars barnförsäkring. Vilken summa barnet får beror på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Förutom medicinsk invaliditet kan ersättning betalas ut för diagnosersättning, sjukhusvistelse, hemvård efter sjukhusvistelse och gratis terapi vid 15 tillfällen.

If barnförsäkring

Även If försäkringsbolag ger bra ersättning med högst 19% av försäkringsbeloppet vid ADHD-diagnos. Hur mycket ersättning som kan betalas ut påverkas av invaliditetsgraden.

För att ersättning ska betalas ut måste diagnosen vara fastställd av läkare eller BUP.

För att få ersättningen Ekonomisk första hjälp måste Försäkringskassan godkänna omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av barn med allvarlig sjukdom eller tillstånd.

Skandia barnförsäkring

Skandias barnförsäkring ger ingen ersättning för ADHD och andra NPF-diagnoser.

Lämna en kommentar