Barnförsäkring och ADHD

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar & ICA Försäkring och innehåller annonslänkar.

Varje försäkringsbolag har egna villkor för vad deras försäkringar täcker. Tyvärr är det svårt att tolka försärkringsvillkoren och vad som gäller för just ditt barn.

Se om du har rätt till ersättning

Testvinnare
4.8
/
5
 • Betala endast vid lyckat ärende
 • Få rätt ersättning
 • Driver ditt ärende

OBS! Neuropsykiatriska störningar som exempelvis ADHD och autism, har begränsat skydd i de flesta barnförsäkringar. Samma sak gäller psykisk sjukdom och beteendestörningar.

En barnförsäkring är nästintill ett måste för barnets och vårdnadshavarens Barn är aktiva och hamnar lätt i situationer där dom skadas på olika sätt. Detsamma gäller även för permanenta sjukdomar och diagnoser, vilka ofta visar sig innan 18-års ålder.

Under graviditeten är det en fördel att ha en gravidförsäkring som sedan kan övergå till en barnförsäkring hos samma bolag. Har försäkringsbolaget flera barnförsäkringar har du som försäkringstagare rätt att själv välja vilken du vill försäkra ditt barn med samt bestämma ersättningsbelopp.

Vissa gravidförsäkringar kan dessutom ha erbjudande om att försäkra bebisen redan när den ligger i magen, oftast gäller detta från vecka 37. Med den stora förmånen är barnet skyddat hela vägen. Om den gravida inte är försäkrad bör i alla fall en barnförsäkring tecknas så snabbt det går för att skydda barnet i högsta möjliga mån.

ADHD, liksom ex autism och asperger, är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (förkortningen är NPF-diagnos).

Vilken barnförsäkring täcker ADHD?

Dom flesta försäkringsbolagen har begränsningar för utvalda sjukdomar och tillstånd där bl.a NPF-diagnoser räknas in. I villkoren finner du undantagen under kategorin “vissa sjukdomar”.

ADHD är en medfödd funktionsnedsättning med hög ärftlighet vilken är den vanligaste faktorn till att barnet får diagnosen, men även om ingen av föräldrarna har ADHD kan barnet drabbas ändå.

Påverkan av miljön kring barnet kan förstärka dess handlingar i olika situationer.

Typiska beteenden för ADHD

 • Koncentrationssvårigheter
 • Påverkan av miljön som t.ex i skolan eller arbetet
 • Skjuter gärna på uppgifter och har svårt att slutföra dom
 • Har svårt för organisera vardagen
 • Överaktivitet och nedsatt impulskontroll

Ersättning från försäkringsbolag

I regel betalar försäkringsbolagen ut en engångssumma för ADHD och skador eller komplikationer som uppkommer i samband med den, den typen av ersättning benämns som medicinsk invaliditet.

Vissa försäkringsbolag kan ersätta sjukskrivningar vilka kommer till följd av diagnosen. Vanligtvis har försäkringsbolaget en minimigräns för sjukskrivningens längd innan man kan ha rätt till ersättning.

Hur mycket ersättning ett barn får beror på valt försäkringsbelopp och hur många procents invaliditet barnet anses ha. Försäkringsbolagen har en gemensam tabell som dom kan gå efter, men det är ofta förekommande att dom gör en egen bedömning av invaliditetsgraden och ersätter barnet utifrån den individuella ersättningstabellen.

Det är mindre vanligt att försäkringsbolagen ersätter eventuell arbetsoförmåga vid den här typen av diagnoser. Den typen av ersättning går under kategorin ekonomisk invaliditet.

ADHD-ersättning hos olika försäkringsbolag

Alla försäkringsbolag har egna villkor där en del är mer fördelaktiga om ett barn diagnostiseras med ADHD, medan andra tyvärr är nämnvärt mycket sämre.

I följande text jämför vi ADHD-ersättningar mellan olika försäkringsbolag.

Varierande villkor

Det är viktigt att veta att det inte alltid är så att ditt barn har rätt till ersättning för sin sjukdom/diagnos.

Det finns flera faktorer som spelar in. Exempel på dessa är:

 • När försäkringen tecknades och trädde i kraft
 • Om diagnosen sattes innan barnet försäkrades
 • Om diagnosen sattes innan eventuell karenstid
 • Om försäkringen har undantag för “vissa diagnoser”
 • Barnet har redan fått ersättning för en diagnos som går under samma kategori

Informationen som ni finner här är tagen från respektive försäkringsbolags hemsida, där dom skriver generell information och även delar sina allmänna villkor.

Läs alltid igenom enskilda överenskommelser för korrekt information.

Folksam barnförsäkring

Folksam har begränsningar för ersättning av bl.a ADHD. T.ex ersätts diagnosen enbart om försäkringen tecknas innan barnets 6-årsdag, oavsett när symptom på tillståndet visar sig. Ytterligare villkor för att försäkringen ska gälla för en ADHD-diagnos måste barnet varit försäkrat i minst 1 år.

Barnet ersätts med maximalt 10% av försäkringsbeloppet för ADHD-diagnosen som går under kategorin medicinsk invaliditet.

Ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag, tillfällig föräldrapenning vid hemvård och aktivitetskapital ersätts inte.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

Länsförsäkringar barnförsäkring

Tillsammans med ICA´s och If´s barnförsäkring ligger Länsförsäkringar ligger på i toppen bland dom andra försäkringsbolagen som ersätter medicinsk invaliditet med upp till 19% av försäkringsbeloppet vid NPF-diagnos.

Utöver det kan ersättning lämnas för sjukhusvård om barnet behöver behandlas för sin ADHD, beloppet är 550 kr per inskriven dag, dessutom ingår det även 10 kostnadsfria samtal med psykolog vid behov, så kallad kristerapi.

Ekonomisk invaliditet, läke- och resekostnader, kostnadsbidrag, kontinuerlig ersättning vid arbetsoförmåga samt rehabiliterings-/hjälpmedel, ersätts inte av försäkringen.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

Trygg-Hansa barnförsäkring

Likaså Trygg-Hansa begränsar ADHD-ersättningen med ett engångsbelopp motsvarande 5%-10% av försäkringsbeloppet oavsett vilken invaliditetsgrad barnet anses ha. Vilken procent det blir beror helt på hur högt omvårdnadsbidrag Försäkringskassan betalar ut.

Villkoren kring ersättning för bl.a NPF-diagnoser är hårdare hos Trygg-Hansa än hos andra försäkringsbolag. Om du är intresserad av att teckna en barnförsäkring hos Trygg-Hansa bör du läsa igenom villkoren noga för fullständig information. 

Viktigt att veta är också att det är andra regler som gäller för den som har tecknat en barnförsäkring innan Maj 2013, detta ska framgå i ditt avtal om du redan har en försäkring hos Trygg-Hansa.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

ICA barnförsäkring

Även med ICA´s barnförsäkring har barnet rätt till ett engångsbelopp för medicinsk invaliditet vid en ADHD-diagnos. Ersättning lämnas med som högst 19% vilket ligger på samma nivå som Länsförsäkringars och If´s barnförsäkring. Vilken summa barnet har rätt till beror på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Ersättningen betalas direkt ut i en större klumpsumma för att underlätta den ekonomiska påfrestningen som kan komma till följd av den kritiska sjukdomsperioden.

Förutom medicinsk invaliditet kan ersättning betalas ut för diagnosersättning, sjukhusvistelse, hemvård efter sjukhusvistelse och gratis terapi vid 15 tillfällen. Försäkringen täcker inte olycksfallsskador som orsakats av sjukdomen.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

If barnförsäkring

Även If försäkringsbolag ger bra ersättning med högst 19% av försäkringsbeloppet vid ADHD-diagnos hos barn. Hur mycket ersättning som kan betalas ut påverkas av invaliditetsgraden.

För att ersättning ska betalas ut måste diagnosen vara fastställd av läkare eller BUP efter det att försäkringen har tecknats. Du kan även få en ersättning som kallas för Ekonomisk första hjälp, då måste Försäkringskassan godkänna omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av barn med allvarlig sjukdom.

Hos If kan barnet med AHDH inte får ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, vårdersättning och inte heller periodisk sjukersättning.

Tänk på!

Läs alltid igenom dom allmänna villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Är du osäker på vad som gäller för vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador bör du kontakta det aktuella försäkringsbolaget för att få fullständig information.

Skandia barnförsäkring

Skandias barnförsäkring ger ingen ersättning för ADHD och andra NPF-diagnoser.

Lämna en kommentar